Taalfit is gecertificeerd in het
kader van het Taalakkoord.