Bibliotheken in Nederland anno nu zijn veel meer dan uitleen- en informatiecentra. De rol in de samenleving – vooral binnen het sociaal domein – groeit meer en meer; denk aan bijdragen aan het bestrijden van laaggeletterdheid, ondersteuning van het onderwijs op het gebied van taal, ontmoeting van allerlei doelgroepen met diverse onderliggende doelen.

Zo wordt een bibliotheek meer en meer een ontmoetingsplek en kenniscentrum voor verschillende organisaties en groepen binnen de samenleving.

Samenwerking met andere partijen (gemeente – welzijnsorganisaties – bedrijven – instanties als Belastingdienst en UWV) wordt ook steeds meer gezien binnen de bibliotheken.

Een uitdaging voor medewerkers op alle niveaus: leren omgaan met veranderingen op allerlei gebied. Veranderen betekent meebewegen, leren, groeien. En het vereist vaak ook andere vaardigheden, competenties en attitudes.

Taalfit ondersteunt managers en medewerkers door het aanbieden van gerichte training en coaching. Er zijn momenteel vijf trainingsmodules en op maat te maken individuele coachingstrajecten beschikbaar.

DOE MEE
NAAR DE TRAININGEN