Bieze Food Group en bibliotheek Nijkerk hebben een overeenkomst gesloten over het geven van taaltraining aan medewerkers van Bieze.

Ditta van de Bovenkamp, hoofd Personeel & Organisatie Bieze Food Group uit Nijkerk is tevreden over de resultaten van de taaltraining tot nu toe. “We merken dat de medewerkers die hieraan deelnemen enthousiast zijn. We willen als bedrijf ook investeren in medewerkers omdat we vinden dat ze de taal goed moeten spreken, want dat komt hun werk ten goede maar ook de communicatie met collega’s”.

Hoofddoel van de taaltraining is betere communicatie op de werkvloer, door training van specifieke woordenschat en taalgebruik op de werkvloer, vooral de vaardigheden, spreken en luisteren en het lezen en uitvoeren van instructies.

Roel Zuidhof, directeur van de bibliotheek is blij met de samenwerking. “We merken dat het voor bedrijven lastig is de juiste weg te vinden als ze merken dat taal op de werkvloer een aandachtspunt is. We ontzorgen bedrijven en helpen hen bijvoorbeeld ook met het vinden van subsidie voor taaltrajecten.”

De daadwerkelijke uitvoering van de taaltraining vindt plaats door docenten die verbonden zijn aan Stichting Taalfit, www.taalfit.nu, een samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek Gemeente Nijkerk en de Bibliotheek Noord Veluwe.

De bibliotheek maakt werk van deze trainingen voor medewerkers om er voor te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Waar drempels liggen, zoals op het gebied van taal en digitale vaardigheden, doet de bibliotheek er alles aan om dit weg te nemen. De Bibliotheek heeft hiervoor een het Taalhuis opgericht waarin meerdere partijen zijn vertegenwoordigd. Voor mensen die gebruik maken van de diensten van het Taalhuis betekent dit meer eigen regie, betere werkprestaties, beter mee kunnen met de samenleving, minder uitval door ziekte, betere gezondheid, etc. Voor de werkgever vertalen deze resultaten zich direct in voordelen zoals betere inzetbaarheid, minder uitval en ziekte, minder (productie)fouten, betere veiligheid, betere communicatie etc. Uit meerdere onderzoeken zijn deze gegevens bekend.

Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van de bibliotheek, Sigma, Taalsteunpunt Op School en Landstede.