In de bijeenkomst Rendement op Taal in Amersfoort is Stichting Taalfit gecertificeerd als deelnemer van het Taalakkoord. Taalfit is opgericht door Bibliotheek Noord Veluwe en Bibliotheek Nijkerk om bedrijven te helpen met taalontwikkeling van hun medewerkers.

De bijeenkomst Rendement op Taal is georganiseerd door Leerwerkloket Amersfoort, Utrecht en Foodvalley. Deze bijeenkomst is er voor om taalaanbieders en werkgevers met elkaar in contact te brengen om duidelijk te maken wat het investeren in taal bij een bedrijf oplevert. Veel medewerkers hebben moeite met lezen en schrijven maar durven daar niet voor uit te komen. Minder taalvaardig levert moeite op als het gaat over communicatie, veiligheid en gezondheid. Door meer aandacht aan taalontwikkeling te besteden krijgen werknemers maar ook werkgevers hier veel voor terug. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat medewerkers veel zelfstandiger worden, meer en duidelijker communiceren, de veiligheid verbeterd en dat er minder ziekteverzuim is.

Taalakkoord

Het taalakkoord is bedoeld dat werkgevers meer aandacht besteden aan Taal in het bedrijf. In Nederland zijn er meer dan 700.000 werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven. Stichting Taalfit is opgericht door de Bibliotheek Noord Veluwe en Bibliotheek Nijkerk om bedrijven te helpen hun medewerkers te helpen in hun taalontwikkeling.
Directeur van de Bibliotheek Nijkerk, Roel Zuidhof en Hetty Kruithof, directeur Bibliotheek Noord Veluwe zijn blij met het certificaat. “We helpen bedrijven om bij hun medewerkers meer in te zetten op taalontwikkeling. Voor deelnemers is het vaak moeilijk om te erkennen dat ze niet zo goed zijn in taal maar als ze een maal aan de slag gaan dan zijn de deelnemers erg enthousiast” aldus Roel Zuidhof. Hetty Kruithof vult aan: “we gaan bij bedrijven langs en inventariseren waar zij behoefte aan hebben. Wat dat betreft is het echt maatwerk”.