Trainingen

1. Kernkwaliteiten en valkuilen

Mensen zijn allemaal verschillend. We werken ook nog eens samen aan bepaalde taken. In groepen, in projecten, in teams. En iedereen heeft talenten, kwaliteiten die ‘’aangeboren’’ zijn. Als je die zoveel mogelijk kunt in zetten in je werk, word je daar blij van! Het geeft je energie. En het zorgt ervoor dat je je werk goed doet.

2. Effectief communiceren: feedback geven en ontvangen

Mensen doen de dingen die ze doen graag goed! Maar wat is goed? En hoe weet je nu dat het goed is? Of hoe beweeg je de ander ertoe om dingen anders aan te pakken? Effectief communiceren: wat gaat goed, wat kan beter, hoe werken we beter samen tot het beste resultaat? Dat is niet altijd even makkelijk.

3. Groepsdynamica

Mensen zijn groepsdieren. Zoals vissen scholen vormen, en vogels zwermen, zo vormen mensen groepen. Individuen gedragen zich in verschillende omstandigheden ook op een verschillende manier. Hoe e.e.a. invloed op elkaar heeft, wat het je opbrengt om daar meer van te leren – voor jezelf, en voor je team – daar gaan we mee aan de slag.

4. Betrokkenheid en beïnvloeding

Overal waar mensen samen werken hebben we te maken met elkaar. In deze training gaan we daar dieper op in. We maken kennis met de diverse begrippen. De relatie met je taken en verantwoordelijkheden, en de relatie met je collega’s hiermee duidelijk. Prioriteiten stellen, grenzen aangeven, effectief functioneren zijn key-woorden.

5. Oplossingsgericht werken

Natuurlijk denkt (bijna) iedereen in oplossingen en in mogelijkheden, als je dat aan mensen vraagt. Helaas lukt dat toch vaak minder goed dan we dachten… we hebben allemaal ons eigen perspectief, onze ervaringen en geschiedenis op werkgebied en op levensgebied. Dat neem je altijd – gewild of niet – mee.

6. Individuele coachingtrajecten

Tevreden, goed functionerende werknemers zorgen voor betere prestaties, individueel en in het team. Voor werkgevers, managers of leidinggevenden is het laten coachen van hun werknemers een bewezen manier om tot betere bedrijfsprestaties te komen. De moeite waard om daar tijd en geld in te stoppen!